Política de reserves i anul·lacions

R.C.P. MASIA PL000299

Juny 2006

Reserves

En el moment de la confirmació de la reserva, vía e-mail o per telèfon, es farà efectiu un avançament de part del preu total de l’estada i que s’entendrà a compte del mateix. L’avançament esmentat es farà efectiu, com màxim dins de la primera setmana a partir de la data de confirmació de la reserva, per a cada unitat d’allotjament segons el tipus de client i duració de l’estada (veure taula adjunta) a un compte corrent facilitat pel propietari.

INDIVIDUAL GRUP
No superior a 7 dies 25% 50%
Superior a 7 dies 50% 75%

Anul·lacions

L’anul·lació d’una reserva genera una sèrie de costs associats a la gestió de la mateixa, pel que Masia Massanés aplicarà la següent política:

  • Si l’avís d’anul·lació es fa amb més de 30 dies d’antelació a la data d’entrada prevista, es procedirà a fer el retorn del 95% de la paga i senyal.
  • Si l’avís d’anul·lació es fa amb 30 dies o menys i més de 7 dies d’antelació a la data d’entrada prevista, es procedirà a fer el retorn del 50% de la paga i senyal.
  • Si l’avís d’anul·lació es fa amb menys de 7 dies d’antelació a la data d’entrada prevista d’ocupació, no es procedirà a fer cap retorn.

Rescabalament per Renuncia

En cas que el client marxi de l’establiment amb antelació a la finalització de la seva reserva, Masia Massanés té el dret de reclamar el 40% del preu total dels serveis que restin per utilitzar.

Política segons Decret 53/1994, de 8 de febrer sobre el règim de preus, reserves i serveis complementaris en establiments d’allotjament turístic.

Descarregar la politica-reserves-i-anulacions